O nás

Moderní zdravotnické centrum

MEDICENTRUM je nově postavená a moderně koncipovaná budova na hlavní příjezdové komunikaci z dálnice do Hustopečí. Toto nové centrum zdravotních služeb v Hustopečích bylo postaveno za necelý rok a do provozu bylo uvedeno v prosinci roku 2015. Díky této stavbě na hlavní tepně, Brněnské ulici získalo město také lepší vzhled v porovnání s předchozí zástavbou.

MEDICENTRUM je funkční celek, který sdružuje lékařské ordinace, optiku a lékárnu. Pro pacienty a zákazníky jsou zde vybudovány esteticky příjemné, plně klimatizované a bezbariérové prostory.

Lékaři, lékárna i optika

V nadzemních patrech jsou umístěny lékařské ordinace. V současné době se specializací plicní, neurologickou, gynekologickou, urologickou, interní  a ordinací praktického lékaře. Celková kapacita lékařských ordinací je devět. V přízemí budovy je velkoryse navržená optika a lékárna. Obě tak mohou na vysoké úrovni poskytovat širokou škálu služeb odpovídající současným požadavkům.

Samozřejmostí je odborný, profesionální přístup s respektováním individuálních požadavků zákazníků a pacientů.

 

Optika s osobním přístupem

Optika nabízí širokou škálu korektivních brýlí, slunečních brýlí a to pro všechny věkové skupiny i pro ty nejmenší. Samozřejmostí je individuální a profesní přístup.

Moderní lékárna

V lékárenství dochází v poslední době ke změnám a novým požadavkům, které nutí měnit dosavadní styl práce, nároky na odborný personál a vybavenost lékáren. To byl i jeden z důvodů přestavby stávající lékárny. Přestavbou původní lékárny, která je nyní součástí Medicentra, mohly být zkvalitněny lékárenské služby díky rozšířením výdejních míst, samoobslužných prostor s volně prodejnými přípravky, zdravotnickými potřebami a doplňky stravy. Dostatečný počet vysokoškolsky vzdělaného personálu umožňuje poskytovat odborné informace v oblasti léčiv v klidném, diskrétním a příjemném prostředí nové lékárny.

 

Ambulance ergoterapie

Ergoterapie je léčebná metoda, která se zaměřuje prostřednictvím smysluplných činností na rozvoj, podporu a znovuobnovení motorických a kognitivních funkcí a schopností potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních a zájmových činností.

Prověřeno generacemi

Není bez zajímavosti, že na vytvoření obou provozních jednotek se podílejí profesně a generačně zaměřené hustopečské rodiny v oblasti lékárenství a optiky, kterým přirozeně velmi záleží na pověsti poskytovaných služeb.